Slide

Projektovanie
& Inžiniering

Slide

Projektovanie
& Inžiniering

Slide

Projektovanie
& Inžiniering

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow

PROJEKTANTSKÁ KANCELÁRIA

Ponuka našich služieb

Či sa jedná o plánovanie novej prevádzky, prípadne rozširovanie alebo úpravu už existujúcej,
dokážeme vám poskytnúť podporu v každej fáze projektu

Projektovanie

Projektovanie potrubných rozvodov, komponentov a zariadení.

Inžiniering

Inžinierska činnosť pre rôzne priemyselné odvetvia.

Súvisiace činnosti

Projektové inžinierstvo, príprava technickej dokumentácie.

O NÁS

Vytvárame trvalé hodnoty pre váš podnik

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od r. 2014. Zameriavame sa na inžinierske služby pre energetický, chemický, petrochemický a potravinársky priemysel, avšak dodávame riešenia s vysokou pridanou hodnotou aj pre iné odvetvia.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme našim klientom kompletné portfólio služieb súvisiacich s vypracovaním novej projektovej dokumentácie, prípadne revíziu existujúcej technickej dokumentácie podľa skutočného stavu na stavbe.

10

rokov
na trhu

6 krajín

v ktorých sme realizovali projekty

SLUŽBY

Naše služby

Špecializujeme sa na projektovanie a inžiniersku činnosť. Náš tím kvalifikovaných odborníkov zabezpečí pre váš podnik komplexné služby v oblasti inžinieringu.
Aby sme dosiahli optimálne výsledky, pri projektovaní využívame okrem našich dlhoročných skúseností aj najnovšie softvérové nástroje. Riešime komplexné projekty a vždy sa dokážeme prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého klienta.
Samozrejmou súčasťou každého nášho projektu je aj poradenstvo a konzultačné služby. Najmä v úvodnej fáze projektu je vždy nutné identifikovať vhodné individuálne riešenia pre príslušného klienta, vykonať analýzu a optimalizáciu existujúcich procesov a systémov.

Inžinierske služby pre energetický, chemický, petrochemický a potravinársky priemysel

 • Príprava projektovej dokumentácie, dokumentácia pre montáž a výrobu.
 • Koncepčný návrh
 • Priestorový návrh
 • Výber technológie
 • Základný projekt
 • Realizačný projekt
 • Špecifikácia zariadení
 • Zakresľovanie skutočného stavu

1.

Koncepčný návrh

Obsahuje návrhy rozmerových požiadaviek hlavného zariadenia, jeho plán rozloženia, popis prevádzkových a procesných podmienok, prepojenia medzi zariadeniami. Rozsah dokumentácie:

 • Priestorový plán rozloženia hlavných objektov
 • Základne výpočty potrubí (priemer a hrúbka steny) Umiestnenie zariadení v rámci systémov a objektov

2.

Základný projekt

Pozostáva z technických správ, výkresov, zoznamu materiálov a vybavenia, špecifikácie všetkých dôležitých častí. Rozsah dokumentácie obsahuje:

 •  Plán pozemku
 • Základový plán pre každé zariadenie
 • Základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD diagramy)
 • Technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
 • Výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
 • Návrh uloženia potrubí

3.

Realizačný projekt

Finálna fáza projektovej dokumentácie. Rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Technické správy
 • PID schémy
 • Detailné 2D a 3D výkresy
 • Izometrické výkresy
 • Montážne výkresy
 • Zoznam potrubí
 • Zoznam ventilov
 • Zoznam zariadení
 • Zoznam meraní
 • Zoznam podpier
 • Zoznam pripojovacích bodov
 • Plán zvárania
 • Statický výpočet (tlakové časti, oceľové a betónové konštrukcie)
 • Špecifikácia nákupu

REALIZÁCIE

Projektová dokumentácia

Niekoľko príkladov nami vyhotovenej technickej dokumentácie