Vytvárame trvalé hodnoty

Spoločnosť WIG – WELDING s.r.o. bola založená v r. 2014. Zameriavame sa na inžinierske služby pre energetický, chemický, petrochemický a potravinársky priemysel, avšak dodávame riešenia s vysokou pridanou hodnotou aj pre iné odvetvia.
Náš tím tvoria školení, certifikovaní a časom overení pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektovania potrubných rozvodov. Podľa dopytu a požiadavky zákazníka sme schopní navrhovať PID schémy, izometrie a dodať ucelenú projektovú dokumentáciu vo forme 2D a 3D výkresov.

WIG-WELDING, s.r.o.

Inžinierske služby

Inžinierske služby pre energetický, chemický, petrochemický a potravinársky priemysel

 • Ponúkané inžinierske služby v rozsahu:
 • Príprava projektovej dokumentácie, dokumentácia pre montáž a výrobu.
 • Koncepčný návrh
 • Priestorový návrh
 • Výber technológie
 • Základný projekt
 • Realizačný projekt
 • Špecifikácia zariadení
 • Skresľovanie skutkového stavu

1. Koncepčný návrh

Obsahuje návrhy rozmerových požiadaviek hlavného zariadenia, jeho plán rozloženia, opis prevádzkových a procesných podmienok, prepojenia medzi zariadeniami. Rozsah dokumentácie:

 • Priestorový plán rozloženia hlavných objektov
 • Základne výpočty potrubí (priemer a hrúbka steny)
 • Umiestnenie zariadení v rámci systémov a objektov

2. Základný projekt

Pozostáva z technických správ, výkresov, zoznamu materiálov a vybavenia, špecifikácie všetkých dôležitých častí. Rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Plán pozemku
 • Základový plán pre každé zariadenie  
 • Základné procesy a merania (P&ID schémy) a procesné diagramy (PFD diagramy)
 • Technická správa a procesný opis všetkých jednotiek
 • Výkresy 2D a 3D konštrukčných jednotiek a izometrických návrhov
 • Návrh uloženia potrubí

3. Realizačný projekt

Finálna fáza projektovej dokumentácie. Rozsah dokumentácie obsahuje:

 • Technické správy
 • PID schémy
 • Detailné 2D a 3D výkresy
 • Izometrické výkresy
 • Montážne výkresy
 • Zoznam potrubí
 • Zoznam ventilov
 • Zoznam zariadení
 • Zoznam meraní
 • Zoznam podpier
 • Zoznam pripojovacích bodov
 • Plán zvárania
 • Statický výpočet (tlakové časti, oceľové a betónové konštrukcie)
 • Špecifikácia nákupu

Naše práce sú náš odkaz...

Veríme, že dobre vykonanou prácou po sebe zanechávame určitý odkaz a preto sme na svoju prácu primerane hrdí. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov projektov, ktoré sme úspešne realizovali.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Top